Täcksidor, lister, socklar.

Som tillbehör kan beställas täcksidor, krön och ljusramplister samt. socklar. Alla tillbehör som placeras i samma

korg med övriga luckor kommer att ha samma färg och struktur som luckor. För att beställa tillbehör med avvikande

färg måste man göra en separat beställning, och välja önskad färg på produkten.


Tillbehör