Prag


Prag är en tidlös ram lucka. Luckan finns som täckmålad i flera kulörer. Vitriner finns med eller utan

spröjs och fyra glas att välja.