Berlin


Berlin är en klassisk lucka med modern inslag av spegels liggande ådringar. Luckan finns

som laserat i flera kulörer.