Tillbehör

Bland tillbehör kan beställas täcksidor, krön och ljusramplister samt. socklar.

Alla tillbehör som placeras i samma korg med övriga luckor kommer att även ha samma färg och struktur som luckor.

För att beställa tillbehör med avvikande färg måste man göra en separat beställning och välja önskade färg på produkten.


                              

Täcksidor                                                         Krönlister                                                  Ljusrampslister          Socklar


Tillbehör


Det finns inga produkter att visa i denna kategori.