Integritetspolicy

Personuppgifter

- För och efternamn

- Telefon och mobilnummer

- Adress

- E - post

- Personnummer (endast vid delbetalning). Denna uppgift sparas dock ej.

  och behövs inte vid beställningstillfälle.

  Vi behöver dina uppgifter endast för att kunna genomföra beställningen.


Allt vår behandling av dina uppgifter sker enligt lag och GDPR.