Tillbehör

Som tillbehör kan beställas täcksidor, krön och ljusramplister samt. socklar. Alla tillbehör som placeras i samma korg med övriga luckor kommer att ha samma färg och struktur som luckor. För att beställa tillbehör med avvikande färg måste man göra en separat beställning, och välja önskad färg på produkten.                             

Täcksidor - fanérade                                Krönlister                                                       Socklar - målade                                             


                                                  

Täcksidor - målade                                  Ljusramplister                                  Socklar fanèrade


Tillbehör